ZODIAK  ZODIAK

O firmie

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości, profesjonalnych usług z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, rekultywacji terenów oraz opracowywania dokumentacji, w celu maksymalnego zaspokojenia potrzeb naszych klientów i spełnienia ich oczekiwań. Jesteśmy firmą zorientowaną na klienta. Współpracujemy zarówno z klientami instytucjonalnymi takimi jak gminy czy duże przedsiębiorstwa, jak i małymi firmami, dokładając wszelkich starań, aby kompleksowo wypełniać powierzone nam zadania.


Działamy na obszarze całego kraju, a w szczególności w rejonie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, którego specyficzny charakter i uwarunkowania są nam dobrze znane ze względu na wieloletnią działalność na tym terenie i liczne kontakty nawiązane w tym czasie, co skutecznie wykorzystujemy w celu świadczenia profesjonalnych usług dążących do pełnego zaspokojenia potrzeb naszych klientów.


Profesjonalne usługi i jak najpełniejsze zaspokajanie potrzeb naszych klientów stanowią podstawę naszej filozofii, zgodnie z którą każdego z klientów traktujemy indywidualnie, każdy z naszych klientów jest dla nas jednakowo ważny i nie szczędzimy czasu, doświadczenia i wiedzy, aby jak najlepiej realizować przyjęte przez nas zobowiązania, umożliwiając sukces i rozwój zarówno sobie jak i naszym klientom.


Pragniemy być postrzegani przez otoczenie jako solidny, godny zaufania partner, profesjonalnie wywiązujący się ze swoich obowiązków, z którym warto podejmować współpracę, w przekonaniu o bezkompromisowym dotarciu do wyznaczonych celów i osiągnięciu sukcesów.

Oferta

Odzysk
odpadów

Odzysk odpadów

Firma ZODIAK Sp. z o.o zaprasza do współpracy i oferuje usługi odbioru i przyjęcia do odzysku niżej wymienionych rodzajów odpadów, wytwarzanych w wyniku prowadzenia robót budowlanych, drogowych, naprawczych i innych, o kodach:

01 04 08

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 12

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 ; 01 04 11

01 04 13

Odpady powstajace przy cięciu i obrubce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 08

10 09 03

Żużle odlewnicze

10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

10 10 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

10 10 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

ex16 07 99

Ziemia, piasek, miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

ex17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)

ex17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06

17 05 04

Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

ex19 12 09

Materiały (np. piasek, kamienie) nie zawierające w swoim składzie części biodegradowalnych, nie pochodzące z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 04 12

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 ; 01 04 11

01 04 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 08

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłaczeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04 )

10 01 02

Popioły lotne z węgla

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współpalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 08

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod dostarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złozu fluidalnym)

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadajacy się do wykorzystania)

Dla odebranych odpadów posiadamy wymagane decyzje na odzysk określone przepisami oraz jesteśmy uprawnieni do przejęcia odpowiedzialności za wytworzone przez wytwórcę odpady. W ramach usług prowadzimy pełną dokumentację przejęcia odpadu - karty przekazania oraz zbiorcze zestawienie odpadów do odzysku, wymagane przepisami.Zwracamy Państwu uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach, wytwarzającym odpady jest również wykonawca robót, świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia urządzeń, sprzątania i konserwacji. W związku z tym, wytwarzający zobowiązany jest do przejęcia odpowiedzialności za odpad i przekazania do dalszego gospodarowania posiadaczom posiadającym stosowne zezwolenie. Nasza oferta i usługi spełniają wymagania w tym zakresie.

Oferujemy korzystne warunki współpracy; ceny uzależnione od ilości i czasu dostawy odpadów.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 795 52 10 10

Pobierz formularz zlecenia
na odzysk odpadów

 

Produkcja
kruszyw

Produkcja kruszyw z łupka czerwonego

W ofercie posiadamy kruszywa z łupka powęglowego samoczynnie przepalonego (łupek czerwony) produkowane w miejscu prowadzonej eksploatacji hałdy w Świętochłowicach ul. Zielona.

Oferujemy podstawowe frakcje kruszywa z łupka czerwonego:

Dla produkowanych kruszyw posiadamy aktualne badania (wg PN:EN 13242:2013) oraz opinię ekologiczną, świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej. Wystawiamy deklaracje właściwości użytkowych oraz znak CE. Produkowane przez nas kruszywa znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym i kubaturowym. W szczególności wykorzystywane są przy wzmocnieniu podłoża, wymianie gruntów, budowie nasypów, w warstwach konstrukcyjnych ciągów komunikacyjnych a także do budowy parkingów, placów technologicznych, platform roboczych itd.

Ceny uzgadniane są indywidualnie w zależności od ilości odbieranego materiału, terminów realizacji i warunków rozliczeń.


 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 795 52 10 10

Kontenery
na odpady

Kontenery na odpady

Firma ZODIAK Sp. z o.o. oferuje usługi wynajmu kontenerów na odpady pochodzące z rozbiórek i remontów, robót ziemnych i budowlanych, z prac dekarskich, na odpady zielone, wielkogabarytowe i inne.

W ofercie posiadamy kontenery o pojemności:

Cennik usług – oferujemy najatrakcyjniejsze ceny na Śląsku.

Większość odbieranych odpadów zagospodarowujemy w ramach uzyskanych przez nas decyzji na przetwarzanie odpadów. Pozostałe odpady przekazujemy do zagospodarowania podmiotom, z którymi nawiązaliśmy stałą współpracę, a wieloletnia kooperacja pozwoliła nam wynegocjować najkorzystniejsze stawki.

  7m3 12m3
GRUZ
[gruz ceglany, betonowy, tynki, ceramika budowlana]
430 zł brutto 600 zł brutto
ODPADY BUDOWLANE
[gruz, płyty GK, tworzywa sztuczne (folie, wiadra, worki), tapety, wykładziny podłogowe]
490 zł brutto 700 zł brutto
ODPADY IZOLACYJNE
[styropian, wełna mineralna]
324 zł brutto + 0,49 zł/kg brutto
PAPA
[odpadowa papa]
324 zł brutto + 0,29 zł/kg brutto
WIELKOGABARYTY
[meble]
324 zł brutto + 0,29 zł/kg brutto

Sposoby płatności:
GOTÓWKA u kierowcy
PRZELEW - przedpłata

Przy większej ilości kontenerów, możliwość negocjacji cen.

Obszar naszej działalności to:

Katowice, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec, Bytom, Ruda Śląska, Chorzów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.

Obsługujemy także inne lokalizacje, dla których wyceny dokonujemy indywidualnie.

Usługę potwierdzamy Kartą Przekazania Odpadu, a więc dokumentem wynikającym z zapisów Ustawy o odpadach, potwierdzającym przekazanie odpadu przez wytwarzającego do zagospodarowania zgodnie z przepisami.

Sprawdź dostępność kontenera i złóż zamówienie.

 

Zadzwoń:
32 34 00 227
lub
531 55 89 55

 

 

Dokumentacje

Dokumentacje

Firma ZODIAK Sp. z o.o oferuje opracowania, dokumentacje, projekty ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a szczegółowo:

Zezwolenia i decyzje na odpady, ścieki i emisje

Oceny oddziaływania na środowisko, ekspertyzy, raporty, operaty wodnoprawne

Doradztwo i postępowanie w sprawie opłat, kar i ewidencji

I nwestycyjny nadzór przedsięwzięć

Analizy i oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska

Kompleksowe usługi w gospodarce odpadami


 

REFERENCJE

Kontakt

ZODIAK Sp. z o.o

41-600 Świętochłowice
ul. Katowicka 34

NIP: 641-22-25-154
REGON: 277505805
BDO 000019810

Sekretariat: tel/fax 32 34 00 227

Kruszywa, odzysk odpadów: 795 52 10 10

Kontenery na odpady: 531 55 89 55

Dokumentacje: 508 292 125

biuro@firmazodiak.pl
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym, w celu odpowiedzi na wiadomość mailową wysłaną poprzez formularz.

Informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest ZODIAK Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach
41-600 przy ul. Katowickiej 34.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany w pkt. 1 lub mailowo na adres: biuro@firmazodiak.pl .
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do odpowiedzi na złożone pytanie w formularzu kontaktowym.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza.
Skontaktujemy się z Państwem tak szybko jak to będzie możliwe.